Ameryka Północna

Nawet, gdyby nie brać pod uwagę faktu, że geograficzny podział Ameryki Północnej traktuje jako jej część całą Amerykę Środkową – to i tak nie zabrakłoby w tym rejonie atrakcji, dziwów i niesamowitości. Podobnie jak cały ląd przynależny obu Amerykom obfituje ona w kontrasty. Zróżnicowanie krajobrazów, klimatów i form geologicznych jest tak wielkie, że dla każdego z podróżniczą żyłką to miejsce magiczne.

Ameryka północna to przede wszystkim Kanada i USA

Ameryka północna to przede wszystkim Kanada i USA

Wydźwięk słowa „Ameryka” jest wciąż dla wielu mieszkańców Starego Lądu czymś w rodzaju synonimu Stanów Zjednoczonych Ameryki, które bez wątpienia kojarzą się nawet w latach kryzysu z potęgą militarną i gospodarczą. Wciąż dla wielu ludzi są USA obiektem westchnień, jako kraj dający każdemu szansę na karierę od pucybuta do milionera. I choć w ostatnich latach widać jak bardzo zwodniczy to mit, jego urok trwa odporny na wszystkie gospodarcze zawirowania. Bogactwo kulturowe USA to w głównej mierze efekt zwyczajów, nawyków i wartości przywiezionych tam przez osiedlających się przyjezdnych z całego świata. Mroczna przeszłość kontynentu, związana z wyniszczeniem lub zdegradowaniem bytowym rodzimej ludności zaciera się mocno w biegu historii; w Ameryce Północnej zakres tego mroku jest nie mniejszy niż w pozostałych regionach amerykańskich; ba, jest on nawet szerszy, bo i na terenie obecnych Stanów Zjednoczonych i dalej na południe, w Ameryce Środkowej Indianie wyniszczani byli na skalę masową i bez jakichkolwiek skrupułów. Faktem jest skądinąd że całe przeszłe dzieje świata obfitują w historie dominacji i zagłady. Zdecydowanie bezpieczniej więc krzepić się tym, co w Ameryce pozostaje niezatarte i silne:

  • piękną przyrodą,
  • dwoma omywającymi ją oceanami,
  • pustyniami,
  • solnymi jeziorami,
  • niezwykłymi kanionami i formacjami skalnymi Kolorado
  • oraz rzekami, których delty zasiedlają dziesiątki tysięcy wolnych i dzikich zwierząt.

Najdalej wysunięte ku biegunowi północnemu obszary Ameryki to w większości nietknięte ręką człowieka pasma dziczy, ostoje niedźwiedzi, karibu, reniferów i łososi. Obszar Alaski, kupionej przez USA za symboliczne kwoty od Rosji carskiej, jest nieco mocniej eksploatowany wydobywczo i turystycznie, niemniej jednak w zestawieniu z obszarem niezmienionej przyrody, działania człowieka nie poczyniły tam druzgocących i nieodwracalnych szkód. Archipelag Arktyczny, pozostający w domenie Kanady, to kolejny z mroźnych, niedostępnych i w nieznacznym stopniu „używanych” terytoriów amerykańskich. Jeśli idzie o zasięg mrozów na tym obszarze, bije on na głowę to co znaleźć można w Ameryce Południowej.

Silnie zurbanizowane obszary Stanów Zjednoczonych nieco rozpraszają się wobec skali tego państwa; wyraziste na mapie nitki dobrze zorganizowanej sieci drogowej przecinają obszary o bardzo niskim współczynniku zaludnienia, a niektóre z mniejszych miasteczek wyludniają się do tego stopnia, że niedawno przeczytać można było o całkiem poważnej ofercie nabycia całego miasta za równowartość 3 milionów złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*