Tag Archive for Ameryka północna

Ameryka Ameryka

„Ameryka Ameryka” to film w reżyserii Elii Kazana, autora tak znanych przedsięwzięć filmowych jak „Tramwaj zwany pożądaniem” z 1952 roku, „Viva Zapata” z tegoż samego roku czy „Na wschód od Edenu” z 1955 roku. „Ameryka, Ameryka” doczekała się trzech nominacji i jednej nagrody Oskara (za najlepszą czarno-białą scenografię). Jeszcze więcej nominacji i nagród zyskał film w rywalizacji o Złote Globy. » Read more..

Kapitan Ameryka

Kapitan Ameryka czyli Steve Rogers to bohater iście „amerykański”. Przed wojną skromny student, po jej wybuchu z patriotycznych pobudek i z pełnym przekonaniem zgłasza się do służby wojskowej. Niestety z przyczyn związanych ze stanem zdrowia nie przeszedł kwalifikacji. Ale w Ameryce dla chcącego nic trudnego. » Read more..

Ameryka Południowa

W swoim niezaprzeczalnym i urzekającym kolorycie bliska jest Ameryce Środkowej, choć państwa tu większe i o nieco dłuższej historii pisanej i niepisanej. Mowa tu o kolorycie związanym z wielością kultur i zwyczajów, zatem nie o jakiejkolwiek unifikacji w tych strefach świata. Ameryka Południowa bez wątpienia nadaje się na kolejną krainę magiczną, choć dla podróżnika jest znacznie bardziej wymagająca i surowa. » Read more..

Ameryka Północna

Nawet, gdyby nie brać pod uwagę faktu, że geograficzny podział Ameryki Północnej traktuje jako jej część całą Amerykę Środkową – to i tak nie zabrakłoby w tym rejonie atrakcji, dziwów i niesamowitości. Podobnie jak cały ląd przynależny obu Amerykom obfituje ona w kontrasty. Zróżnicowanie krajobrazów, klimatów i form geologicznych jest tak wielkie, że dla każdego z podróżniczą żyłką to miejsce magiczne.
» Read more..

Ameryka

Kontynent amerykański jest poza oczywistymi geograficznymi cechami w dużej mierze symbolem krainy szans. Kiedy mówimy „Ameryka”, przyłącza się do kojarzącego się z tym pojęcia szereg tęsknot i nadziei. Ale z geograficznego punktu widzenia Ameryka również oznacza bogactwo – bogactwo różnorodności, opinii, terytoriów. Studiowanie informacji o Ameryce jest pasjonujące niezależnie od tego której części kontynentu rzecz dotyczy. » Read more..