Tag Archive for Kanada

Ameryka Północna

Nawet, gdyby nie brać pod uwagę faktu, że geograficzny podział Ameryki Północnej traktuje jako jej część całą Amerykę Środkową – to i tak nie zabrakłoby w tym rejonie atrakcji, dziwów i niesamowitości. Podobnie jak cały ląd przynależny obu Amerykom obfituje ona w kontrasty. Zróżnicowanie krajobrazów, klimatów i form geologicznych jest tak wielkie, że dla każdego z podróżniczą żyłką to miejsce magiczne.
» Read more..